fbpx

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวงานศูนย์อาหาร ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวงานศูนย์อาหาร ปีการศึกษา 2563


เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 12 พฤษภาคม 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 มิถุนายน 2020
ประกาศทั่วไป