ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป (งานภูมิทัศน์)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป (งานภูมิทัศน์)