ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไป (งานภูมิทัศน์) จำนวน 1 อัตรา