ดาวน์โหลดเกียรติบัตรวิทยากรและผู้เข้าอบรบ เรื่องการจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

** หากชื่อ-สกุลผู้เข้าอบรมมีการแก้ไข ติดต่อครูจิรายุ สุวรรณา ผ่าน ID line : kruyu17 …ขอบคุณค่ะ **