ผลการคัดเลือกลูกจ้างศูนย์อาหาร ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปีการศึกษา 2566