ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการสัมผัสแดนซากุระ ณ ประเทศญี่ปุ่น