ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ณ​ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565