fbpx

ประกวดราคาจ้างกิจกรรม โครงการค่ายบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ – กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)