fbpx

ประกวดราคาจ้างกิจกรรม โครงการค่ายบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ – กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2562
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 มิถุนายน 2020
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง