มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่คว้ารางวัลในการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น โครงการโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ปีการศึกษา 2566