กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

6 ธันวาคม 2565

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ ป.6 ปีการศึกษา 2564

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภา […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

11 กุมภาพันธ์ 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

11 กุมภาพันธ์ 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

4 กุมภาพันธ์ 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

20 มกราคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

2 มกราคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

19 กุมภาพันธ์ 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

18 กุมภาพันธ์ 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

8 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบวัดความรู้ ป.6 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ
การสอบแข่งขันวัดความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

4 กุมภาพันธ์ 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

4 กุมภาพันธ์ 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

15 มกราคม 2564
1 2