ประกวดราคาจ้างจัดทัวร์โครงการค่ายภาษาอังกฤษและศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ (Study Tour) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ และ ๕/๗

[download id=”3043″]