ติดต่อโรงเรียน

159 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทร. 075809579
โทรสาร. 075447154