สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (อัพเดททุก 15 นาที)

รายงานข้อมูลนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สพม.12 นครศรีธรรมราช

ดูประกาศทั่วไป ทั้งหมด

ดูประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ทั้งหมด

ดูประกาศกลุ่มงานวิชาการ ทั้งหมด

ดูข่าวรับสมัคร ม.1 ทั้งหมด

ดูข่าวรับสมัคร ม.4 ทั้งหมด