ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

11 มิถุนายน 2564

👪กิจกรรมวันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ร่วมกิจก […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

5 ธันวาคม 2563

🏆มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ : คุณทักษิณ บุญสุข

กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมกรรมการการศึกษาแห่งประเทศไทยมอ […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

6 พฤศจิกายน 2563

🏆มอบเกียรติบัตรทักษะคอมพิวเตอร์

1. กิจกรรมงานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสต […]

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

6 พฤศจิกายน 2563
1 2 3