ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มงานทะเบียนวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

ดาวน์โหลดปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มงานทะเบียนวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

Ratchanon Panmas

22 มกราคม 2564

Ratchanon Panmas

22 มกราคม 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

22 มกราคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบวัดความรู้ ป.6 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ
การสอบแข่งขันวัดความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

Ratchanon Panmas

16 มกราคม 2564

Ratchanon Panmas

15 มกราคม 2564

การสอบแข่งขันวัดความรู้ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข 15/01/2564)

การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Ratchanon Panmas

15 มกราคม 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

14 มกราคม 2564

Ratchanon Panmas

4 มกราคม 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

31 ธันวาคม 2563

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

28 ธันวาคม 2563
1 2 13