ตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบวัดความรู้ ป.6 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ
การสอบแข่งขันวัดความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

Ratchanon Panmas

16 มกราคม 2564

Ratchanon Panmas

15 มกราคม 2564

การสอบแข่งขันวัดความรู้ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข 15/01/2564)

การสอบแข่งขันวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Ratchanon Panmas

15 มกราคม 2564

Ratchanon Panmas

4 มกราคม 2564

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

25 ธันวาคม 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

19 ธันวาคม 2563

ประกาศหยุดเรียน เนื่องจากสถานะการณ์น้ำท่วม

เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดนครศรี […]

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

2 ธันวาคม 2563

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อย่างไม่เป็นทางการ)

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อย่างไม […]

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

1 ธันวาคม 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

1 ธันวาคม 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

30 พฤศจิกายน 2563

Ratchanon Panmas

12 พฤศจิกายน 2563
1 2 6