เปิดคัดเลือกนักเรียนชายที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาจักรยาน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดคัดเลือกนักเรียนชายที่มีความสา […]

1 2 3