การลงชื่อเข้าใช้บัญชี G-mail ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

หากนักเรียนลืมรหัสผ่านติดต่อ ครูรักชนก บรรจงพาศ โทร.085 […]

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

http://61.19.202.166/grade/2021/

การรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)

แจ้งนักเรียน ม.3 และ ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศที่จบหลักส […]

1 2 5