ช่องทางการรับชมการจัดการแข่งขันกีฬาและวิชาการ “จตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑”

ชิงถ้วยพระราชทานฯ ​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สามารถติดตามได้จากช่องทาง

เพจสภานักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ