ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวพนักงานบริการ (งานแม่บ้าน)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวพนักงานบริการ (งานแม่บ้าน)

[download id=”6114″ show_count=”true”]