ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

[download id=”5135″ show_count=”true”]