ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน (วิชาสังคมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน (วิชาสังคมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

[download id=”6009″ show_count=”true”]