ประกวดราคาจ้างกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)

[download id=”5794″ show_count=”true”]