ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษและศึกษาแหล่งเรียนรู้ (English Camp) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช – จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 จำนวนนักเรียน 120 คน ครูผู้ควบคุม 12 คน รวมทั้งหมด 132 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษและศึกษาแหล่งเรียนรู้ (English Camp) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช – จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 จำนวนนักเรียน 120 คน ครูผู้ควบคุม 12 คน รวมทั้งหมด 132 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[download id=”5774″ show_count=”true”]