ประกวดราคาจ้าง จ้างจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ณ ภาคกลางและภาคเหนือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2563 นักเรียนจำนวน 67 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 7 คน รวมทั้งหมด 74 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้าง จ้างจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ณ ภาคกลางและภาคเหนือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2563 นักเรียนจำนวน 67 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน ๗ คน รวมทั้งหมด 74 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[download id=”5794″ show_count=”true”]