ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 11 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 11 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[download id=”5131″ show_count=”true”]