ประกวดราคาจ้างกิจกรรมค่ายบูรณาการ ณ จังหวัดนครสวรรค์ – เชียงใหม่ – พระนครศรีอยุธยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง 9-15 มกราคม 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมค่ายบุรณาการ ณ จังหวัดนครสวรรค์ – เชียงใหม่ – พระนครศรีอยุธยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง 9-15 มกราคม 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)

[download id=”6004″ show_count=”true”]