ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

[download id=”7090″]