ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานแม่บ้าน) และพนักงานทั่วไป (งานภูมิทัศน์) อย่างละ 1 อัตรา