ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สังกัดโครงการ SMTP

[download id=”8152″ show_count=”true”]