ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

[download id=”10097″]