ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย

[download id=”10125″]