ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน

[download id=”9955″]