ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก 4 สี แบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[download id=”9833″]