ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียน SMTE  เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 

[download id=”10039″]