ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[download id=”9892″]