ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE  เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

[download id=”9991″]