ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

[download id=”9426″]