ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ IT ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

[download id=”12415″]