ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์) และ ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา

[download id=”12377″]