รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 อัตรา

  • ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)
  • ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา

[download id=”12163″]