ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา (ว่ายน้ำ)

[download id=”12411″]