ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ HSIP

[download id=”11423″]