รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ช่วยครูโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

[download id=”11417″]