ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา (ว่ายน้ำ)

[download id=”12407″]