ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นงานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทรายล้างและทาสี อาคารสระว่ายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[download id=”11425″]