ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนังงานรักษาความปลอดภัย

[download id=”12506″]