ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ระหว่างวันที่ 6 กันยายน ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

[download id=”12398″]