ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[download id=”12548″]