แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

[download id=”12285″]

[download id=”12288″]

[download id=”12359″]

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565